Todistukset

Yrityksen viidellä työntekijällä on hitsauspätevyys sertifikaatti.

Meillä on käytössä useita yrityksen sisäisiä WPS järjestelmiä ja käytämme myös tilaajien WPS-järjestelmiä vaatimusten mukaisesti.

Hitsauksen laadun takaamiseksi teemme yhteistyötä Uus Idee Hitsauskoulun kanssa ja laaduntarkastuksissa käytämme tarvittaessa Inspecta OY-n palveluita.ISO 9001:2008 Sertifikaatin(27.04.2011)