Ajalugu

Ajaloolised andmed pärinevad:

„AJALOOLINE-MAJANDUSLIK ÜLEVAADE EESTI TARBIJATE KOOPERATSIOONI TRANSPORDIST JA TÖÖKOJA TEGEVUSEST“ I ja II köide, D. Suigusaar , Tallinn 1985

Kronoloogia tähtsamatest etappidest Koondis „Auto“ Töökoja tegevuse algusest Tööstusmajandini.

1917- 4.aprill saadi luba Vene Ajutiselt Valitsuselt Eesti Tarvitajate Ühisuste Liidu (ETÜL) asutamiseks.

1917-12. juunil ETÜL asutatud Tallinnas Jaani tn.6 (Pärnu mnt.6). Liikmesühinguid 55 ehk 50% olemasolevatest. Juhatus H.Namsing, Fr. Lill ja J Nichtig.

1921-1.jaanuaril asutati ETK Transportosakond.
1925-17.veebruaril kinnitati ETK kaubamärk.

1940-10.oktoobril sõlmis ETK lepingu ENSV Meretranspordi Keskuse, kui endise „Estaklandi“ õigusjärglasega Sadama tn. 11 asuvate autoremondi ja vulkaniseerimistööja ruumide kasutamiseks.

1940-19.detsembril otsustas ETK Juhatus asutada iseseisval bilansil töötava autoremondi ja vulkaniseerimise töökoja Sadama tn.11 renditud ruumidesse.

1941-1.Märtsil viidi üle Autoremondi ja Vulkaniseerimise töökoda TEK-i ( Transport-Ekspluatatsiooni Kontor) koosseisu, mis oli asutatud sama aasta 1.jaanuaril.


.-1949 Järgnenud sõja-aastad tõid palju muudatusi ja nende lõpu poole asuti taastama endist võimsust. 11.Jaanuaril 1949 nimetatakse TEK ETKVL Autobaasiks.

1950- Paadimootorite 1K4M12/17 seeriatootmise algus, 40tk. Aastas. Esimese paadimootori valmistamine algas 1948 ja tootmine lõppes 1958. aastal.

1950-1957 Suur areng ja võimsuse ning toodangu mahu kasv, mis põhines paadimootorite tootmisel, kap. Remontidel, keskmistel ja üldremontidel.

1958- 18. mail kinnitati Tähetorni 21 asuva Autobaasi krundi plaan. Krundi suurus 40.043m2

Samal aastal konstrueeriti söödapeenendusmasin ja valmistati autorolleri katseeksemplar.
Aastaplaan täideti 126,3% ulatuses, kasum 63.309 rubla.

1960-1.jaanuaril alustati autorolleri ET-1,5 teise seeria tootmist.

1960- Autobaasi täiskompleks üle kolinud Tähetorni 21. Jätkus haagiste tootmine.

1964-jaanuaris alustati mikroveoauto ET-500 katseeksemplari valmistamist.

1966-1.märtsil lõpetati 4 esimest ET-500 mikroveoauto katseeksemplari

1966- Valmis automaattõstuki katseeksemplar, samuti algas metallfurgoonide tootmine.

1969-aprill alustati Üleliidulise Elektrimasinate Teadusliku Uurimise Instituudi tellimisel elektriauto IT-800 katseeksemplari ehitamist.


1969- Metallitsehhis valmis luuktõstuki S-5 katseeksemplar, mis tunnistati seeriatootmiseks kõlbulikuks.

1970-mais lõpetati elektriauto IT-800 katseeksemplar ja masin anti tellijale üle

(Auto jõuallikaks oli alalisvoolu elektrimootor, mida toitsid tinaakude patareid.)

1971-31.detsember valmis Töökoja uus hoone Tähetorni 21.

1972-1.jaanuaril moodustati ETKVL-i Autobaasi Töökoda, mille koosseisus oli Metallitsehh ja Remonditsehh.

1972-26.detsember valmis elektromehaaniline pooljärelhaakele ehitatud luuktõstuk „Elektrolift“.
1974-1.veebruar asutati Autobaasi õigusjärglasena Koondis „Auto“

1974-31.juulil valmisid esimesed leivakonteinerid K-2 ja leivaveo furgoontõstuk A-38.

1975-25.aprillil üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu Presiidiumi otsusega määrati ETKVL Koondisele „Auto“ käsitsitööde mehaniseerimise konkursil III preemia ja diplom käsitsitööde mehaniseerimise eest.

1978-20.jaanuaril valmis 1000-des luuktõstuk S-5-A.

1978-17.juulil liideti Töökojale Kömsi ja Rapla jaoskonnad ning moodustati Koondis „Auto“ Tööstusmajand. Juhataja J.Sein


1978-27.september andis Töökoda ENSV Autotranspordi Ministeeriumile üle Töökojas valmistatud esimese luuktõstukiga varustatud pakettveoki.

1978-2.oktoobril moodustati Töökotta eksperimentaaljaoskond

1980-2.oktroobril valmis Töökojas 2000-des luuktõstuk S-5-A.

1994-arenes välja ETK Koondis Auto metallitsehhist Auto Metall AS

1996- Muutus ettevõtte nimetus Auto Metall Est AS-ks

2001- Kolis ettevõte välja Tähetorni 21 ruumidest aadressile Valdeku 109D

Hetkel töötab veel Auto Metall Est AS-s inimene, kes alustas tööd ETKVL-i Autobaasi Töökojas 1971a. 18.jaanuaril, mis teeb tööstaaziks üle 40.aasta.